Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland

november 2014 | onderzoek

Het Ontwerp Ontwikkel Team (OOT) van Atelier ZZ heeft onderzoek gedaan naar de bodemdaling in het Friese veenweidegebied. Bodemdaling wordt veroorzaakt door drooglegging van het veen, om de van nature drassige bodem geschikt te maken voor (agrarisch) gebruik. Onder invloed van polderbemaling verdroogt het veen waardoor het krimpt, oxideert en daardoor langzaam verdwijnt. Bij dit proces komt bovendien een aanzienlijke hoeveelheid CO2 vrij.

De problematiek van het Nederlandse veenweidegebied is een voorbeeld van een landschappelijke opgave die wordt gedecentraliseerd naar de provincie. Bij deze casus dienen de drie vragen die het OOT stelt zich scherp aan: hoe betalen we – de transformatie of het behoud van – een dergelijk landschap? Hoe beslissen we samen over de te voeren strategie? Op welke schaal, met wie en hoe organiseren we dit proces?

Download: OOT_Praktijkonderzoek Veenweidegebied