Veenweide Atelier Friesland

Nieuwe wet, mooier land?

augustus 2014 | artikel

Het Friesch Dagblad wijdde een pagina aan het onderzoek naar het Friese veenweidegebied binnen de context van de nieuwe Omgevingswet, dat op locatie wordt uitgevoerd door het Veenweide Atelier Friesland van Atelier ZZ.

Veenweideatelier Friesland van start

25 augustus 2015 | Oosterzee

Met het Friese veenweidegebied als casus onderzoeken de ontwerpers van Atelier ZZ of de nieuwe Omgevingswet toereikend kan zijn voor de urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap. Welke knelpunten zijn in de …

Veenweideatelier Friesland van start Read More »

De ontwerpers van het Veenweideatelier

13 april 2014 | nieuwsbericht

Voor de pilot van Atelier ZZ in het Friese Veenweidegebied is een ontwerpteam aan de slag gegaan, bestaande uit: Stef Bogaerds (Rotterdam, 1986) volgde na zijn bachelor Bouwkunde de master Architectuur aan de TU Delft en ETSAM Madrid en besloot …

De ontwerpers van het Veenweideatelier Read More »

Met het Friese veenweidegebied als casus onderzochten de ontwerpers van Atelier ZZ of de nieuwe Omgevingswet toereikend kan zijn voor de urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap. Welke knelpunten zijn in de bredere nationale context van wet- en regelgeving ook elders in Nederland actueel?
Het Veenweide Atelier Friesland heeft geleid tot handreikingen voor visieontwikkeling vanuit ontwerp. Verbeelding van belangen en mogelijkheden kan politici, bewoners en bedrijven helpen keuzes te maken los van planologische, juridische en andere belemmeringen.