Documentaire over nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling

28 november 2014 | documentaire

Hoe gaan de provincies straks om met de grotere rol die het Rijk aan hen heeft toebedeeld bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen?

In de context van de Omgevingswet ontwikkelt Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een nieuw instrumentarium voor politieke besluitvorming over ruimtelijke opgaven op het regionale niveau. Vanuit het ontwerp wordt een aanpak voorgesteld waarbij (tegenstrijdige) lokale belangen en belanghebbenden op het lokale niveau alle ruimte wordt geboden.
Hoe dit werkt in de praktijk is te zien in de film Dilemma’s in het veen die gratis online beschikbaar is. Nu ook Engels ondertiteld.

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016. Atelier ZZ onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet met het doel, handreikingen te bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid.