De ontwerpers van het Veenweideatelier

13 april 2014 | nieuwsbericht

Voor de pilot van Atelier ZZ in het Friese Veenweidegebied is een ontwerpteam aan de slag gegaan, bestaande uit:

Stef Bogaerds (Rotterdam, 1986) volgde na zijn bachelor Bouwkunde de master Architectuur aan de TU Delft en ETSAM Madrid en besloot daarna de master Stedenbouw te starten. Hij studeerde in 2013 af met een ruimtelijk plan voor de Hoeksche Waard gebaseerd op nieuwe vormen van democratie. Hij won tijdens zijn studie de eerste prijs van de internationale ontwerpwedstrijd Vertical Cities Asia in Zuid-Korea en werkte als docent-assistent en onderzoeker voor de leerstoel Complex Projects aan de TU Delft. Stef Bogaerds is sinds 2014 betrokken bij Atelier ZZ.

Marleen van Dongen (Breda, 1985) startte in 2004 haar opleiding Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht. In 2008 voerde ze in Bangkok voor haar masterthesis onderzoek uit naar de ruimtelijke vorm van erfgoed in deze stad. Hierna besloot ze Urban Design & Planning te gaan studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2013 studeerde ze af met een stedenbouwkundig onderzoek naar het ogenschijnlijk spanningsveld tussen openbaarheid en beheerbaarheid in de Nederlandse (semi-)openbare ruimte. Marleen van Dongen. Sinds 2014 werkt zij als projectmedewerker bij Architectuur Lokaal, en is in die hoedanigheid betrokken bij Atelier ZZ.

Mike Emmerik (Colombo, Sri Lanka, 1986) studeerde in 2012 af als stedenbouwkundige aan de TU Delft met een plan voor de stapsgewijze transformatie van een gebied in de periferie van Berlijn. Sindsdien werkt hij aan de leerstoel Ontwerp & Politiek van de TU Delft waar hij momenteel de functie van docent bekleedt. Daarnaast richt Mike zich als zelfstandig ontwerper en onderzoeker op vraagstukken waar stedenbouwkundig ontwerp en beleid samenkomen. Vanuit deze positie werkt hij onder andere aan het Veenweideatelier Friesland van Atelier ZZ en ondersteunt hij de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad.

Teun van den Ende (1982) rondde in 2008 zijn opleiding Bouwkunde aan de TU Delft af met een scriptie over de herwaardering van naoorlogse wijken. Met zijn scriptie verdiende hij een Belvedere-aantekening door de verbinding tussen transformatie en cultuurhistorie te maken. Zowel de publieke als de vakinhoudelijke discussie op gebied van het behoud en ontwikkeling van stad en landschap zijn voor Teun aanleiding om vanuit Atelier ZZ onderzoek te doen naar het Friese veenweidegebied. Hij werkt behalve voor Atelier ZZ voor het College van Rijksadviseurs aan de Visie Erfgoed en Ruimte en is coördinator van de 10e Eo Wijers-prijsvraag.