voorbeeld

Omgevingswet als hoop en verlangen

column | 27 maart 2018 | Peter van Rooy

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die onze toekomst bepalen. Alsof

Ontwerpteam omgevingsvisie Weststellingwerf van start

28 september 2015 | nieuwsbericht

De belangstelling voor deelname aan Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, dat van 7 tot 9 oktober aan de slag gaat in voormalige Mulo van Wolvega, is groot. Daarom is besloten de teams uit te breiden. Ontwerpers De geselecteerde ontwerpers zijn: Anne Berkers,

Veenweideatelier Friesland van start

25 augustus 2015 | Oosterzee

Met het Friese veenweidegebied als casus onderzoeken de ontwerpers van Atelier ZZ of de nieuwe Omgevingswet toereikend kan zijn voor de urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap. Welke knelpunten zijn in de

Atelier ZZ: ontwerp en de publieke zaak

16 oktober 2013 | vooraankondiging

Bij de manifestatie Nieuw Kapitaal van Ruimtevolk, op 21 november 2013, daagt Atelier ZZ voorzitter Carel de Reus ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de verbinding tussen Ontwerp en de publieke zaak bij het gelijknamige debat