visualisatie

Ontwerpkracht in de Omgevingsvisie: meer draagvlak, minder kosten, hogere ruimtelijke kwaliteit

24 maart 2015 | uitnodiging

De nieuwe Omgevingswet introduceert de Omgevingsvisie: een integrale visie voor ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn, die politiek wordt vastgesteld. Rijk en provincie moeten een Omgevingsvisie vaststellen, gemeenten kunnen dat ook doen. In deze context ontwikkelen de ontwerpers van Atelier ZZ

Dilemma’s in the peat bog

february 2015 | documentary

Big Society, decentralization and population decline are trends that will have a big impact on the organization and spatial order of the Netherlands. The central questions are no longer what, where and how much to build. We have to consider