social-design

Social Design en de Omgevingswet

7 maart 2016 | column | André Schaminée

De achterliggende jaren waarin flink bezuinigd werd op overheidsuitgaven heb ik op een bepaalde manier als inspirerend ervaren. Termen als doe-democratie, participatiesamenleving en uitnodigende overheid kwamen in zwang en ik zag overheid en burgers nieuwe rollen verkennen. Samen met een