ruimtelijke-kwaliteit

Omgevingswet als hoop en verlangen

column | 27 maart 2018 | Peter van Rooy

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die onze toekomst bepalen. Alsof

Wat is omgevingskwaliteit?

januari 2016 | omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit is een van de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor? In 1985 publiceerde Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra een verhandeling over het begrip ‘architectonische kwaliteit’; daarop werd de eerste Architectuurnota (1991/92) gebaseerd.

Tjeerd Dijkstra pleit voor Rijksadviseur Ruimtelijke Kwaliteit

28 november 2014 | manifestatie | Tolhuistuin | Amsterdam

Bij de vierjaarlijkse Architectuur Lokaal-manifestatie voor de nieuwe gemeentebesturen, dit jaar onder de noemer Hitte in de Delta, nam Tjeerd Dijkstra het eerste exemplaar van De Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland in ontvangst van onderzoekers Sandra van Assen en José

Mooiwaarts naar de Omgevingswet

november 2013 | presentatie

Presentatie van Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) over het belang van omgevingskwaliteit in het omgevingsrecht. De FRK is initiatiefnemer van Mooiwaarts.

Innovatief ontwerp met omgevingsrecht

11 maart 2013 | onderzoek

Bieden de kaders van het nieuwe omgevingsrecht ruimte voor innovatief ontwerp? En wat betekent dat voor opdrachtgevers? Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet. Deze