Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Hoe kun je als gemeente op een verfrissende manier nadenken over ambities in de nieuwe omgevingsvisie? In Weststellingwerf werd hiermee geëxperimenteerd door ontwerpers en bewoners samen te laten nadenken over de toekomst van de gemeente. Atelier ZZ organiseerde een...