politiek

Omgevingswet als hoop en verlangen

column | 27 maart 2018 | Peter van Rooy

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die onze toekomst bepalen. Alsof

Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf zoekt jonge ontwerpers

28 augustus 2015 | open oproep

Atelier ZZ van Architectuur Lokaal onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet. Ontwerp en betrokkenen uit het gebied vormen het uitgangspunt voor een pilot in de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor is het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Veranderingen in maakbaar Nederland

november 2014 | artikel

De Omgevingswet heeft onder meer als doelstelling meer bevoegdheden over te hevelen naar decentrale overheden en meer verantwoordelijkheden over te laten aan de markt of bewoners. Hierdoor ontstaat een hele nieuwe situatie. Planning en ontwerp waren altijd diepgeworteld in de

Nu online: magazine Hitte in de delta

24 november 2014 | programmaboek

Het programmaboek voor de manifestatie Hitte in de delta, opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat is vanaf nu digitaal beschikbaar. Dit magazine bevat tal van achtergrondartikelen over alle programma onderdelen van de manifestatie. De gedrukte versie wordt bij de

Een lemen reus met oude voeten

18 november 2013 | column | Nanne de Ru

Van spaarpot tot derivaat Nadat de internationale crisis in 2008 was uitgebroken werd al snel duidelijk dat vastgoedspeculatie daarvan de aanleiding was geweest. Na bankiers werden architecten en masse ontslagen. Een intrigerende indicatie van de intense verweving van vastgoed en