Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen. Deel 3: de dilemma’s

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) adviseert het gemeentebestuur van Nuenen over meer dan plannen van initiatiefnemers. Het derde van de vier berichten gaat over dilemma’s in de discussie over ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld, over woningbouwlocaties. Moeten...

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen. Deel 2: de werkwijze

Het tweede van de vier berichten over het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) Nuenen gaat over de werkwijze. ‘Daarmee hebben we voorgesorteerd op de Omgevingswet’. Belangrijk uitgangspunt van het TRK is om altijd het gesprek te blijven voeren. 2. De werkwijze...
Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

Op 26 juni 2019 heeft de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau haar omgevingsvisie vastgesteld. Baarle-Nassau is met 6.859 (1 januari 2020) de kleinste gemeente van Noord-Brabant en ligt op de grens met België. Deze ligging, samen met een ingewikkelde Middeleeuwse...
Weststellingwerf

Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf stelde in juni 2019 haar omgevingsvisie Ruimte voor kwaliteit vast. De Friese gemeente bestaat uit 26 dorpen met in totaal circa 25.914 inwoners (1 januari 2020). De omgevingsvisie Toen het traject op weg naar de omgevingsvisie in 2015 van...