Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen: Deel 4: de meerwaarde

Deel 4 van het gesprek met het Team Ruimtelijke Kwaliteit, de dorpsbouwmeester en wethouder RO en Wonen van de gemeente Nuenen over oorsprong, werkwijze en dilemma’s waar zowel de gemeente als haar adviseurs voor staan wordt afgesloten met een terugblik van...

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen. Deel 3: de dilemma’s

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) adviseert het gemeentebestuur van Nuenen over meer dan plannen van initiatiefnemers. Het derde van de vier berichten gaat over dilemma’s in de discussie over ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld, over woningbouwlocaties. Moeten...

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen. Deel 2: de werkwijze

Het tweede van de vier berichten over het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) Nuenen gaat over de werkwijze. ‘Daarmee hebben we voorgesorteerd op de Omgevingswet’. Belangrijk uitgangspunt van het TRK is om altijd het gesprek te blijven voeren. 2. De werkwijze...

Hoe burgerparticipatie beter te organiseren

Interview met Michiel Stapper Het was een opvallende Tweet van de Universiteit van Amsterdam in november 2020. De kop ‘Burgerparticipatie dient vooral ontwikkelaars en bevoorrechte burgers’ wekte bij de twittergemeenschap veel reacties op. Wat steekt hier achter? En...