Omgevingswet en ‘kwaliteit’: twee aspecten

Dirk Baalman Het Genootschap waarvoor ik werk werd opgericht in 1925 met als doelstelling: de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. Nu zeggen we: zorgen dat er ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt en, als dat gelukt is, zorgen voor behoud...