Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen: Deel 4: de meerwaarde

Deel 4 van het gesprek met het Team Ruimtelijke Kwaliteit, de dorpsbouwmeester en wethouder RO en Wonen van de gemeente Nuenen over oorsprong, werkwijze en dilemma’s waar zowel de gemeente als haar adviseurs voor staan wordt afgesloten met een terugblik van...

Een goede omgevingskwaliteit als wettelijke doelstelling

Wim Mulder “Een goede omgevingskwaliteit” is naast veiligheid en gezondheid opgenomen in de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. Dit geeft aan dat aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige...

Omgevingswet en ‘kwaliteit’: twee aspecten

Dirk Baalman Het Genootschap waarvoor ik werk werd opgericht in 1925 met als doelstelling: de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. Nu zeggen we: zorgen dat er ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt en, als dat gelukt is, zorgen voor behoud...

Radicale verschuivingen

Wouter Vanstiphout Enkele weken geleden verraste Rijksbouwmeester Frits van Dongen ons met de uitspraak in Nieuwsuur en in het Financieel Dagblad dat Nederland is uitgebouwd, dat er geen nieuwe gebouwen meer bij hoeven omdat we er al veel te veel hebben. In plaats...

Omgevingsrecht

Hans van Brummen Het is altijd interessant om te onderzoeken of wetgeving ook echt zaken doet veranderen, of veranderende wetgeving ook gedrag doet veranderen. Wetgeving heeft altijd de intrinsieke neiging om te belemmeren, dat is jammer als de wetgeving invloed heeft...