Hoe burgerparticipatie beter te organiseren

Interview met Michiel Stapper Het was een opvallende Tweet van de Universiteit van Amsterdam in november 2020. De kop ‘Burgerparticipatie dient vooral ontwikkelaars en bevoorrechte burgers’ wekte bij de twittergemeenschap veel reacties op. Wat steekt hier achter? En...

Een goede omgevingskwaliteit als wettelijke doelstelling

Wim Mulder “Een goede omgevingskwaliteit” is naast veiligheid en gezondheid opgenomen in de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. Dit geeft aan dat aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige...

Omgevingswet als hoop en verlangen

Peter van Rooy In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die...

Cultureel erfgoed en de omgevingsvisie

Harrie Maas ‘Nog heel ver weg’. Dat hoor je maar al te vaak als het gaat over de Omgevingswet. Toch is achterover leunen een volstrekte verkeerde houding. Daar ga je namelijk pijn van krijgen! De implementatie van de Omgevingswet is voor elke gemeente een...