Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen. Deel 2: de werkwijze

Het tweede van de vier berichten over het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) Nuenen gaat over de werkwijze. ‘Daarmee hebben we voorgesorteerd op de Omgevingswet’. Belangrijk uitgangspunt van het TRK is om altijd het gesprek te blijven voeren. 2. De werkwijze...

Hoe burgerparticipatie beter te organiseren

Interview met Michiel Stapper Het was een opvallende Tweet van de Universiteit van Amsterdam in november 2020. De kop ‘Burgerparticipatie dient vooral ontwikkelaars en bevoorrechte burgers’ wekte bij de twittergemeenschap veel reacties op. Wat steekt hier achter? En...

Een goede omgevingskwaliteit als wettelijke doelstelling

Wim Mulder “Een goede omgevingskwaliteit” is naast veiligheid en gezondheid opgenomen in de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. Dit geeft aan dat aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige...

Omgevingswet en ‘kwaliteit’: twee aspecten

Dirk Baalman Het Genootschap waarvoor ik werk werd opgericht in 1925 met als doelstelling: de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. Nu zeggen we: zorgen dat er ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt en, als dat gelukt is, zorgen voor behoud...