Resultaten Voorbeeldenteam

resultaten | november 2013
Bekijk hier de resultaten van het onderzoek van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ, dat werd uitgevoerd in 2013.

Het team heeft zich gebogen over voorbeelden van de aanpak van grote ruimtelijke opgaven
in Nederland: transformatie van leegstaande kantoren, revitalisatie aandachtswijk, intensieve veehouderij in het landschap, experimenten in krimpregio en het vlottrekken van gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding. De centrale onderzoeksvraag luidde: Hoe wordt het ontwerpend vermogen
ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland en
welke rol speelt de regelgeving hierbij?