projecten

Atelier De Egyptische Poort, gemeente Bladel

De gemeente Bladel zette samen met Architectuur Lokaal het Ontwerpatelier Egyptische Poort op om te komen tot een visie op de mogelijke ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort. In een tweedaags atelier werkten vijf gemengde teams (met architecten, stedenbouwkundigen, …

Atelier De Egyptische Poort, gemeente Bladel Read More »

Atelier ZZ onderzocht vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet. Het onderzoek startte aan de hand van een aantal grote opgaven. In vervolg daarop zijn ontwerpateliers opgezet in Friesland, Bladel, Weststellingwerf en Zwolle, waar de methodiek van Atelier ZZ om te komen tot een omgevingsvisie is toegepast.