Participatie

Binnenkort wordt op deze pagina meer informatie gepubliceerd over de manier waarop gemeenten omgaan met participatie. Lees alvast hoe verschillende gemeenten dat doen in de visies die zijn vastgesteld, of bekijk de projecten uit het voortraject.