Over ons

MijnOmgevingsvisie.nl is een website van Architectuur Lokaal, onafhankelijk kenniscentrum voor bouwcultuur in Nederland. De website is bedoeld om overheden of andere partijen te helpen met het maken van de omgevingsvisie door handreikingen aan te bieden. De omgevingsvisie is vanaf januari 2021 verplicht voor gemeenten en provincies, en bepaalt de toekomstige koers van ruimtelijke ontwikkelingen in de leefomgeving.

De focus van deze website gaat niet zozeer over de juridische kant (het middel) van de omgevingsvisie, maar gaat in op wat de inhoudelijke en procesmatige gevolgen (het doel) zijn van dit nieuwe instrument. Wat zijn de inhoudelijke ambities waaraan invulling moet worden gegeven? Hoe kunnen lokale overheden afwegingen maken voor ruimtelijke ontwikkelingen waarmee omgevingskwaliteit wordt bereikt en hoe komt omgevingskwaliteit tot stand in samenspraak met belanghebbenden?

MijnOmgevingsvisie.nl onderzocht deze vragen in diverse ontwerpateliers (zie: Zwolle-Zuid, Friesland, Weststellingwerf en het veenweidegebied) en heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld. De methodiek concentreert zich op het formuleren van inhoudelijke uitgangspunten voor het opstellen van omgevingsvisies door middel van brede betrokkenheid van belanghebbenden en ontwerpkracht. Hierbij worden ontwerpers (architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen) ingezet om in de voorfase samen met betrokkenen ambities en belangen te formuleren en verbeelden.

beeld: Atelier ZZ

MijnOmgevingsvisie.nl komt voor uit Atelier ZZ, een programma van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016. Atelier ZZ werd georganiseerd door Cilly Jansen, Vincent Kompier en Stef Bogaerds. Meer weten? Mail naar Vincent Kompier.