Team Ruimtelijke Kwaliteit Nuenen: Deel 4: de meerwaarde

Deel 4 van het gesprek met het Team Ruimtelijke Kwaliteit, de dorpsbouwmeester en wethouder RO en Wonen van de gemeente Nuenen over oorsprong, werkwijze en dilemma’s waar zowel de gemeente als haar adviseurs voor staan wordt afgesloten met een terugblik van vertrekkend TRK-voorzitter en een slotwoord van de wethouder.

Deel 4: de meerwaarde
Terugblikkend op zijn ervaringen als voorzitter van het Team Ruimtelijke Kwaliteit constateert Hans van Holstein dat hij altijd heeft nagedacht over hoe de overheid relevant kan zijn voor de inwoners: ‘Wat betekent dat? Welke rol heb je daarbij vanuit de adviescommissie? Met het oog op de Omgevingswet zou ik willen zeggen: blijf in gesprek met initiatiefnemers, blijf het onderscheid maken. Gebruik de kennis die is opgebouwd in het team, blijf nadenken hoe deze zo goed mogelijk benut kan worden. Dat is draagvlak creëren én behouden. Daarmee help je bestuurders en politici om het werk van het team op waarde te schatten. Ik vond het boeiend om het jargon van de stedenbouwkundige, de landschapsarchitect en van architecten te vertalen naar de leek. Om de verbinding te realiseren heb ik me zelf ook vaak als leek opgesteld.’

Het komt ook voor dat er expertise van buiten de gemeente nodig is, en daarvoor biedt de gemeente ruimte. Bijvoorbeeld voor het Monumentenhuis, een onafhankelijke organisatie die gemeenten kan adviseren over monumentenzaken en ruimtelijke kwaliteit. Van Holstein heeft daarbij ervaren dat leden van de gemeentelijke monumentencommissie eigenaren van monumenten in Nuenen laten inzien wat voor bijzonders zij in bezit hebben. ‘Zij ondersteunen hen hoe ze dat ook zo kunnen houden en versterken. Die houding is wel essentieel.‘

Andersom promoot de gemeente Nuenen de professionele kwaliteiten van het bij andere gemeenten. Wethouder Van Brakel: ‘Er waren plannen om in de regio met een soort standaardwoning aan de gang te gaan om de woningnood tegemoet te treden. Toen heb ik de leden van ons team naar voren geschoven met als argument dat zij misschien aan de voorkant kunnen meekijken of we met een standaardwoning nog aan onze kwaliteitseisen kunnen voldoen.’
De wethouder heeft geen plannen om de taken van het TRK aan te passen met het oog op de Omgevingswet. ‘We zijn heel tevreden over de manier waarop het team functioneert. Er valt altijd iets te verbeteren, maar de meerwaarde is er gewoon. Ook in andere domeinen kennen we adviescommissies, zoals in het sociale domein, vooral met het doel om de kwaliteit te verbeteren. We gaan lekker door.’

Lees hier
Deel 1, De oorsprong
Deel 2, De werkwijze
Deel 3, De dilemma’s

9 april 2021


Werkatelier met raadsleden, architecten en het Team Ruimtelijke Kwaliteit

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.