Oproep: aansprekende voorbeelden ontwerp en participatie

1 maart 2016 | oproep

MijnOmgevingsvisie.nl is op zoek naar goede nationale en internationale voorbeelden van participatieprocessen in relatie tot ontwerpend onderzoek.

Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk, de aanleg van een weg of een windmolenpark: in heel Nederland wordt geparticipeerd bij ruimtelijke vraagstukken. Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden in een vroeg stadium uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van hun straat, buurt, wijk, dorp of gemeente.

De methodes die hiervoor gebruikt worden, zijn nogal divers. Ze lopen uiteen van werksessies, charrettes, bordspellen, digitale platforms tot zelfs pizza-meetings. Iedere gemeente of organisatie probeert op z’n eigen manier een goed participatieproces vorm te geven. Vaak worden ontwerpers uitgenodigd om de ruimtelijke vertaalslag te maken en ideeën te verbeelden voor een breder publiek.

Er zijn nog maar enkele omgevingsvisies vastgesteld, maar er wordt op veel plaatsen in Nederland aan de nieuwe visies gewerkt. Om zicht te krijgen op de manier waarop ontwerpers bij deze visies betrokken zijn, en op manieren waarop participaties succesvol werkt, zijn we op zoek naar aansprekende voorbeelden.

Kent u goede voorbeelden waarbij ontwerp en partcipatie een rol spelen? Stuur dan een mail naar Stef Bogaerds