Een goede beslissing neem je niet alleen

Zoraida Schuitema

Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen. Een traject dat veel energie heeft gekost en opgebracht, bij ons en alle betrokkenen. Want een belangrijk uitgangspunt van de raad is: het moet zoveel mogelijk gezamenlijk met onze inwoners, instellingen en bedrijven worden ontwikkeld. De raad heeft hierin duidelijk haar regierol gepakt en continue aan het stuur gezeten. De omgevingsvisie is namelijk tot stand gekomen door een rechtstreekse sturing vanuit een stuurgroep bestaande uit gemeenteraadsleden.

Op het moment dat we deze column schrijven ervaren we topdrukte. De raad is akkoord met de door de stuurgroep opgestelde omgevingsvisie. Eind mei wordt onze omgevingsvisie ter inzage voor inspraak gelegd en mogen inwoners, ondernemers, instellingen en regio gemeenten het product inzien en reageren. Na al het harde werken van de afgelopen maanden voelt dit moment dan ook aan als het uur van de waarheid. Wat gaan de reacties zijn op het hele stuk? Is de integraliteit goed gewaarborgd, zijn de onderwerpen, die de fysieke leefomgeving raken duidelijk genoeg omschreven? Allemaal vragen die we de aankomende weken beantwoord krijgen.

Als we kijken naar het traject, of beter gezegd, het proces dat we de afgelopen maanden hebben doorlopen, dan heeft de Raad voor zichzelf de lat hoog gelegd. In de bestuursopdracht stond vanaf het begin één ding duidelijk vast: een goede beslissing neem je niet alleen, die neem je samen. In theorie klinkt dat natuurlijk fantastisch, maar in praktijk is dat toch ook wel lastig gebleken. Het ophalen van informatie en input bij inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden verliep voorspoedig. Dit is onder andere gebeurd door lokale evenementen met een kraampje te bezoeken en het gesprek aan te gaan. De themabijeenkomsten voor geïnteresseerden werden goed bezocht en het schrijfproces kon starten. Eenmaal de eerste versies van de verschillende onderwerpen geschreven te hebben werd het zaak om er een integraal en samenhangend stuk van te maken. Hier waren er toch echt een aantal hobbels te nemen. Hoe hou je iedereen tevreden? Hoe gaat iedereen zijn of haar input terugvinden in de teksten? Het idee ontstond dan ook om een online platform op te zetten waar men op kon reageren. De onderwerpen werden op de site geplaatst en iedereen kon zijn of haar mening geven en het met de stukken eens of oneens zijn. Het belang van co-creatie is hierbij nooit uit het oog verloren. Ruim 2000 reacties kwamen er binnen en de stuurgroep kon met de reacties aan de slag.

Toen begon eigenlijk het lastige werk. Het bundelen van de informatie en de stukken zo te herschrijven dat er een integrale visie kon worden gecreëerd waar zowel de raad mee uit de voeten kan, als de inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Ruim een half jaar is er gewerkt om dit hele proces goed uit te voeren, de communicatie rondom het project niet te verwaarlozen, de integraliteit te waarborgen, de organisatie mee te nemen en een nieuwe verschijningsvorm te vinden. Afgelopen maand was het dan ook tijd om het ontwerp van de omgevingsvisie aan de raad aan te bieden, om daarna vrij te geven voor inspraak. Ergens realiseren wij ons dat het proces nog niet ten einde is, maar het begin heeft ons nu al veel gebracht. Wij hopen dan ook, door de ontvangen inspraakreacties, de omgevingsvisie volledig te vervolmaken en na het zomerreces de omgevingsvisie vast te stellen.

Het wordt een omgevingsvisie door en voor Hollands Kroon!

23 mei 2016

Zoraida Schuitema werkt bij de gemeente Hollands Kroon

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.