Erfgoed in de Omgevingswet, hoe doe je dat?

Enkele tientallen gemeenten hebben inmiddels een omgevingsvisie vastgesteld, veel gemeenten zijn nog bezig met het inrichten van hun omgevingsvisie. Erfgoed gaat onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. Hoe zorgen de erfgoedspecialisten dat zij in een vroeg stadium aan tafel zitten bij de omgevingsteams? Wat moeten zij doen en wat laten? Hoe kunnen zij zorgen dat het belang van erfgoed effectief in de omgevingsvisie wordt geïntegreerd? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan gemeenten die nog werken aan het opstellen van hun omgevingsvisie?

Impressies
De inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt tot een cultuurverandering in het werken: van toetsend naar meedenkend, van voorschrijvend naar anticiperend. Dat vraagt veel van een gemeentelijke organisatie. Hoe kun je als gemeente waarin erfgoed een grote rol speelt, het belang daarvan tijdig en op een goede manier in de omgevingsvisie integreren? Deze, en andere vragen staan centraal in een serie gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van vier gemeenten. De verschillende impressies die dit opleverde, steeds met een ander onderwerp uitgelicht, kunnen andere erfgoedprofessionals helpen in hun dagelijks werk.
Naar de impressies

Achtergrond van de serie
Op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak Architectuur Lokaal hierover met tien erfgoed- en ruimtespecialisten van de vier gemeenten Leiden, Stichtse Vecht, Rheden en Zwolle, die ambitieus aan het werk zijn gegaan om erfgoed een plek te geven in de omgevingsvisie. In een aantal artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende onderwerpen. Daarmee hoopt de serie andere erfgoedprofessionals verder te kunnen helpen bij hun dagelijks werk.
De achtergrond bij deze serie

13 april 2021

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.