debat

Bouwmeestersdebat 2015

17 december 2015 | debat

Hoe beweeg je opdrachtgevers om meer kansen te bieden aan jonge architecten? Dat was een van de vragen die Rijksbouwmeester Floris Alkemade voorlegde bij het Bouwmeestersdebat 2015. Wellicht kan het Protocol Ontwerperselecties van de gemeente Rotterdam uitkomst bieden. Bij het …

Bouwmeestersdebat 2015 Read More »

Echte keuzes in maakbaar Nederland

4 december 2014 | nieuwsbericht

Onbegrijpelijk voor de buitenlandse deelnemers aan Hitte in de delta: laat Nederland de nationale planning los? Bij de manifestatie van Architectuur Lokaal nam Hermen Borst, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het rapport ‘Zwarte Zwanen, ontwerp in het Omgevingsbeleid’ …

Echte keuzes in maakbaar Nederland Read More »

Zwarte Zwanen en Friese veenweiden

28 november 2014 | debat

Het Rijk decentraliseert de landschapsopgaven naar lokale overheden. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de Friese veenweidegebieden, waar de bodemdaling ingrijpende effecten zal hebben voor burgers, boeren en bedrijven? Hoe kan de provincie participatie organiseren om met alle belanghebbenden bijtijds tot …

Zwarte Zwanen en Friese veenweiden Read More »

Atelier ZZ bij Hitte in de Delta

28 november 2014 | debat | Tolhuistuin | Amsterdam

Op 28 november vindt Hitte in de Delta plaats: de zesde editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.Bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, ontwikkelaars en …

Atelier ZZ bij Hitte in de Delta Read More »

Bouwmeesters over omgevingsrecht

6 november 2013 | debat | Louis Hartloopercomplex | Utrecht

Dertig bouwmeesters van het rijk, de provincies en de gemeenten kwamen op 6 november 2013 bijeen om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op het voorstel voor de Omgevingswet. De discussie werd gevoerd aan …

Bouwmeesters over omgevingsrecht Read More »

De Omgevingsvisie en de Omgevingswet zijn nieuw. En daarmee onderwerp van debat. Dat is noodzakelijk om helder zicht te krijgen op de mogelijkheden van de nieuwe wet en visie. Debatten gaan over de juridische aspecten en de toepasbaarheid van de nieuwe wet. Daarnaast is het van belang om in gesprekken uit te vinden wat de inhoud van aspecten als omgevingskwaliteit en brede participatie kunnen gaan worden. Door debatvorming wordt de mening gescherpt die vervolgens weer getoetst kan worden aan de wet in wording.