CATCH 22

Edwin Oostmeijer

Er kwam een vrouw bij de gemeente. Zij  had naast haar woning in een Drents dorp een huis kunnen kopen dat tot voor kort dienst deed als kantoor. Hier wilde zij zorg op maat aan dementerende ouderen kunnen bieden. Prachtig initiatief, zou je denken. Maar daar dacht de ambtenaar bij de gemeente toch net iets anders over. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? Mevrouw kreeg een waslijst mee naar huis waarom het vooral niet mogelijk was. Bijna honderd kleine en grote bezwaren tegen kleinschalige zorg op eigen erf.  Wij praten en schrijven dat het een lieve lust is. Over ontwerpkracht en opdrachtgeverschap. Over vergunningen en procedures en de Omgevingswet die nog even op zich laat wachten. Heel nuttig allemaal. Het vereenvoudigen en begeesteren van de ruimtelijke ordening in Nederland. Maar uiteindelijk was, is en blijft het mensenwerk. De initiatiefnemer  die graag iets wil in de nabije wereld om haar heen. Het eerste wat zij te horen krijgt is waarom het niet kan. Dat zou natuurlijk ook anders kunnen en anders moeten. Afdeling Open Armen. Wij gaan dit samen zo snel mogelijk faciliteren mevrouw.

Uiteindelijk is in het Drenthe gelukt, maar vooral dankzij de energie en vasthoudendheid van de vrouw die door roeien en ruiten ging en niet eerder losliet voordat zij de gevraagde vergunningen in huis had.  Laten wij de boel eens omdraaien. Gewoon als experiment. Alles Kan! Alles Mag! Een beetje zoals in Zurich West waar industrie, snelwegen, kantoren, wonen, horeca, creatieve bedrijven heel dicht op elkaars huid zitten. Daar is met succes geëxperimenteerd met het loslaten van regels. Milieu en geluidcirkels zijn wat minder stringent  toegepast en kijk wat het na zoveel jaar voor een spannend, dynamisch en hip stadsdeel heeft opgeleverd! Allemaal in de auto en op excursie! Om te beginnen ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam naar aanleiding van het gehannes rond Kavel 22 in Buiksloterham. Hier heeft architect Tom Frantzen in 2009 een prijsvraag gewonnen met een prachtig duurzaam gebouw waarin gewoond en gewerkt kan worden. Patch 22! A Loft With A View! Een houtzagerij vlakbij maakte bezwaar waardoor nieuwe en nog weer eens nieuwe eisen – bijvoorbeeld op het gebied van geluid – worden gesteld aan de architect en zijn plan. Ofwel hoe help ik een plan om zeep?

Patch 22 werd Catch 22. Hier had iemand krachtig en snel moeten optreden. Het kan niet zo zijn dat je als gemeente een prijsvraag uitschrijft, een winnaar uitroept om hem vervolgens drie jaar aan te laten modderen zonder uitzicht op realisatie. Mijn stelling is dat een houtzagerij en een woonwerkgebouw en een restaurant en een tassenfabrikant (lees Freitag) en een voormalige scheepswerf en stadslandbouw en een Parade theaterfestival en andere bedrijvigheid zich ook op de vierkante meter heel goed tot elkaar kunnen verhouden. Het bewijs is er! Dus ophouden! Nu! Met het stapelen en stapelen van de ene regel op de andere. Mag het een onsje minder? Teugels laten vieren graag en initiatieven mogelijk blijven maken. Zullen wij om te beginnen samen naar Zurich gaan? Ik regel een excursie en een tafel in restaurant Rosso. Vroeger een fabrieksgebouw, ingeklemd tussen het spoor en drukke wegen, nu een fantastische plek om uit te gaan.
Proost op een nieuwe werkelijkheid!

7 oktober 2013

Edwin Oostmeijer is lid van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.