Bouwmeesters over omgevingsrecht

6 november 2013 | debat | Louis Hartloopercomplex | Utrecht

Dertig bouwmeesters van het rijk, de provincies en de gemeenten kwamen op 6 november 2013 bijeen om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op het voorstel voor de Omgevingswet. De discussie werd gevoerd aan de hand van knelpunten uit de praktijk van de bouwmeesters en de visie Urgentie verleiding en gereedschap van planoloog José van Campen op de zes kerninstrumenten van de nieuwe wet. “Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd.”

Netwerk Bouwmeesters
De Nederlandse stadsarchitecten,  stadsbouwmeesters en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit komen regelmatig bijeen in het Bouwmeestersplatform dat Architectuur Lokaal heeft opgezet om gezamenlijke discussiepunten aan de orde te stellen. Sinds 2009 wordt samengewerkt met het College van Rijksadviseurs.
Bij de netwerkbijeenkomst over de Omgevingswet stond centraal dat de nieuwe wet randvoorwaarden schept voor het toetsen en borgen van ruimtelijke kwaliteit en verder zo min mogelijk verplicht stelt. Hoe wordt getoetst en geborgd laat het rijk aan de decentrale overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.

Klik hier voor het programma.

Documentatie:
19-11-2013, Blog De ontwerper ontregelt, Tom Bergevoet
06-11-2013, Essay Urgentie verleiding en gereedschap, José van Campen
06-11-2013, Bijeenkomst Bouwmeesters over Omgevingsrecht
06-11-2013, Inleiding, De Omgevingswet in Wording, Edward Stigter
06-11-2013, Inleiding Mooiwaarts naar de Omgevingswet, Flip ten Cate
03-05-2013, Advies Omgevingswet, College van Rijksadviseurs