Atelier Zwolle-Zuid

De gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek blijven over toekomstige opgaven in Zwolle-Zuid. Daarom heeft de gemeente met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een ontwerpatelier opgezet. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig voor een vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners? En sluit het woningaanbod aan op toekomstige inwoners?

Over deze en meer onderwerpen bogen de jonge ontwerpers zich met bewoners en ondernemers in een intensief ontwerpatelier onder leiding van Vincent Kompier en Stef Bogaerds van Architectuur Lokaal. Wouter Valkenier (Studio Valkenier) en Tess Broekmans (URHAHN stedenbouw en strategie) traden op als mentoren voor de inhoudelijke begeleiding.

Atelier Zwolle-Zuid ging op 6 oktober 2016 van start met een oproep aan jonge professionals. Het Atelier vond plaats in november 2016 in een leegstaand winkelpand in winkelcentrum Zwolle Zuid. Op 30 november 2016 werden de ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwolle.

Resultaten: eindrapport en film

Lees hier het eindrapport en bekijk alle plannen.
Bekijk de fim, die werd gemaakt door Kraster Media i.s.m. Dieter van Rhijn Film en Fotografie in opdracht van de gemeente Zwolle.

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). De agenda is uitgevoerd onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.\

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.