Atelier Omgevingsvisie Fryslân

In de zomer van 2016 trokken de ontwerpers van Atelier ZZ door Fryslân: van Wolvega naar Dokkum en van Franeker naar Drachten, om te eindigen in Bolsward. De pop-up kantoren die de provincie er had opgezet, waren de uitvalsbasis voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zich te buigen over de ruimtelijke toekomst van de provincie. Het atelier had als doel, mogelijkheden aan te reiken voor het formuleren van ambities voor de toekomst. Die ambities moeten de basis worden waarop de provincie haar omgevingsvisie kan bouwen.

Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en een illustrator brachten alle ideeën samen in beelden, onder begeleiding van ervaren mentoren uit hun vakgebied: architect-stedenbouwkundige Eric Frijters (FABRIC.) en stedenbouwkundige Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw). Zo konden gemeenschappelijke en tegengestelde belangen naast elkaar worden gelegd en werd het verhaal op een andere manier verteld.

Resultaten
Lees hier de resultaten van het Atelier Omgevingsvisie Fryslân en bekijk alle plannen.

Meer informatie
25-04-2016 Atelier Omgevingsvisie Fryslân zoekt jonge ontwerpers die snel kunnen beslissen
11-05-2016 Atelier Omgevingsvisie Fryslân van start
07-07-2016 Geluk in de Friese omgevingsvisie
06-09-2016 Ambities voor de toekomst van Fryslân 15 september
16-09-2016 Verfrissende extremen voor de Friese omgevingsvisie

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.