Essay Omgevingsvisies

publicatie | 13 december 2016

Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) schreef in het boek AAARO ‘Vier jaar ontwerpkracht in Nederland’ een essay over het belang van ontwerpkracht bij het opstellen van omgevingsvisies.

‘Het ontwerpend onderzoek bleek in de ateliers die Architectuur Lokaal onder de noemer Atelier ZZ op verschillende plaatsen in Nederland belangrijke bijdragen te leveren aan het scherp stellen van ruimtelijke opgaven aan de hand van zowel feiten (data) als meningen (gesprekken), aan communicatie met belangstellenden en belanghebbenden, en aan het betrekken van opgaven op elkaar, in een integraal verband. In alle gevallen lag de kracht van het ontwerp in het visualiseren van zowel het bekende en het gevraagde als het onbekende en het ongevraagde. Het onderzoek resulteerde steeds in het letterlijk schetsen van scenario’s voor de toekomst, als basis voor de ambities en de koers van de omgevingsvisies.’

Download hier het essay