Afwijken van de gebaande paden

Janine Hogeman

In de gemeente Noordenveld hebben we sinds februari van dit jaar een Omgevingsvisie. Een extra groen blokje op de landelijke kaart van mijnOmgevingsvisie.nl. Niet de eerste, maar misschien wel de eerste met een visie die het ruimtelijk én sociaal domein bevat.

De Omgevingsvisie is voor ons meer dan alleen een fysieke kaart van de gemeente en hoe die gemeente er in 2030 uit ziet. Het mooie van deze omgevingsvisie is dat het juist ook gaat over sociale, culturele en maatschappelijke waarden. De visie laat kort, bondig en beeldend zien waar wij, samen met onze inwoners, aan willen werken. In de Omgevingsvisie gaat het niet alleen om bouwlocaties,  wegen, natuur en waar we dat  wel of niet willen, maar gaat het ook over wat we doen op die plekken. Dat iedereen mee moet kunnen doen, dat we zorgen voor culturele activiteiten, dat we beleving willen en dat we dat allemaal gezamenlijk met elkaar doen.

Een Omgevingsvisie waarbij we dat wát onze inwoners al eerder belangrijk hebben gevonden als startpunt hebben genomen. Dit zijn vijf  kernwaarden: Transparant, Leefbaar, Groen, Duurzaam en Ondernemend. Voor al deze kernwaarden geldt dat de sociale component Meedoen integraal er in is meegenomen. Daarmee is het een Omgevingsvisie die van en voor iedereen is.

STRATEGISHE VISIEKAART

Met de totstandkoming van de visie hebben we getracht van de gebaande paden af te wijken waar het gaat om het betrekken van onze inwoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Niet alleen dorpenavonden, niet alleen een enquête, niet alleen expertsessies, niet alleen jongeren enthousiasmeren. Nee, we hebben dit allemaal gedaan én meer!

Als interne organisatie hebben we een kanteling doorgemaakt en integraal vanuit ‘Anders denken, anders doen’ en ‘Samen Ontwikkelen’ een boeiend proces meegemaakt. En nog steeds meemaken want nu komt het op de uitvoering aan. Geen aparte visies meer, geen eigenstandige beleidsstukken. Integraal aan de slag met de Programma’s Transparant, Leefbaar, Groen Duurzaam en Ondernemend.

We hebben sinds februari van dit jaar een Omgevingsvisie. Een kort, bondig en beeldend document waar we met elkaar trots op zijn; trots op het intensieve en actieve proces dat we hebben gehad intern en extern en trots op het resultaat.

28 maart 2017

Janine Hogeman is projectleider omgevingsvisie bij de Gemeente Noordenveld.

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.