Aan tafel!

Jorien Kranendijk

Hoe draag je vanuit je vak bij aan een integraal instrument als de omgevingsvisie? Het begint met weten wat je wilt. Je draait je hoofd 360 graden en zet vervolgens je integrale pet op. Met een constructieve houding en gezonde eetlust zorg je tot slot dat je aan de juiste tafels kunt aanschuiven.

Want wat ik vooral heb gemerkt de afgelopen tijd is dat het loont actief mee te draaien in het totstandkomingsproces van de omgevingsvisie. Niet alleen om ervoor te zorgen dat ‘jouw’ deelbelang wordt meegenomen in de visie, maar ook om dit belang goed te positioneren tussen al die andere belangen in de fysieke leefomgeving. En niet in de laatste plaats: door een actieve houding en breed blikveld, draag je werkelijk bij aan een integrale en samenhangende aanpak.

Als erfgoedadviseur bij de gemeente Deventer heb ik regelmatig te maken met complexe ruimtelijke planvorming in een historische setting. Hoewel de waarde van het erfgoed voor onze gemeente buiten kijf staat, worden de cultuurhistorische gebouwen, structuren en/of patronen in de planvorming vaak gezien als een forse hindernis en niet als meerwaarde of kans. Als er geen beschermde status is, dan is erfgoed al gauw slachtoffer.

Nu is er niks tegen het ‘verliezen’ van een zorgvuldig gestreden belangenstrijd, maar de praktijk leert dat in de fysieke wereld wettelijke normen en economische belangen het al snel winnen van waarden die je ‘af kan wegen’. Daarom zijn we gaan zoeken naar manieren om een betere positie te verwerven voor ons erfgoed.

De komst van de omgevingswet is voor ons dan ook een kans. Een kans om aan tafel te komen en mee te denken hoe we ons eigen doel zo efficiënt mogelijk kunnen vormgeven binnen de waaier van (gemeentelijke) instrumenten. Het gaat daarbij vooral om op tijd en volwaardig mee te kunnen doen in planprocessen in de fysieke leefomgeving. Door hiermee nu aan de slag te gaan, kunnen we bovendien het proces van de omgevingsvisie en omgevingsplan gebruiken om ook partijen van buiten mee te laten denken. Met elkaar voeren we het gesprek, zodat we met z’n allen hongerig worden naar de Omgevingswet. Aan tafel!

16 mei 2017

Jorien Kranendijk is adviseur erfgoed & procesleider participatie Omgevingswet, Gemeente Deventer

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.