Omgevingswet als hoop en verlangen

27 maart 2018 | In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere ...

Cultureel erfgoed en de omgevingsvisie

1 november 2017 | 'Nog heel ver weg'. Dat hoor je maar al te vaak als het gaat over de Omgevingswet. Toch is achterover leunen een volstrekte verkeerde houding. Daar ga je namelijk pijn van ...

Aan tafel!

16 mei 2017 | Hoe draag je vanuit je vak bij aan een integraal instrument als de omgevingsvisie? Het begint met weten wat je wilt. Je draait je hoofd 360 graden en zet vervolgens je integrale pet

Overheidssturing om op koers te blijven

11 april 2017 | In de Omgevingsvisie 2016, koers voor Sittard-Geleen, hebben we de richting bepaald voor de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente. Op dat moment vielen alle puzzelstukjes op ...

Afwijken van de gebaande paden

28 maart 2017 | In de gemeente Noordenveld hebben we sinds februari van dit jaar een Omgevingsvisie. Een extra groen blokje op de landelijke kaart van mijnOmgevingsvisie.nl. Niet de eerste, maar ...

Kans voor open doel

3 maart 2017 | Er ligt een bal voor open doel. Bijna alle gemeenten in ons land werken aan een omgevingsvisie. Het kaartje op deze website dat al deze gemeenten in kaart brengt verschiet van ...

Lange termijn visie, korte termijn aanpak

22 november 2016 | Na maanden vol frustrerende sessies is het concept voor een nieuwe dienst tot in detail uitgewerkt en hogerop in de hiërarchie keurt men het na talloze revisies eindelijk goed.

Kansen Omgevingsvisie voor bewoners

20 oktober 2016 | Vorig jaar oktober zijn wij geselecteerd voor het Atelier Omgevingsvisie Weststellingwerf van Atelier ZZ, een project van Architectuur Lokaal. De centrale vraag was hoe je als ...

Afwijken van de omgevingsvisie

4 oktober 2016 | In de Omgevingswet is de structuurvisie omgetoverd naar de ‘omgevingsvisie’. Opmerkelijk daarbij is dat in eerste instantie, bij de totstandkoming van de Omgevingswet, de ...

Gaat Nederland het merken?

20 augustus 2016 | De nieuwe Omgevingswet beoogt meer integraliteit, vereenvoudiging, meer duurzaamheid, meer regionale speelruimte en het combineren van 'zekerheid en dynamiek'. Een ambitieuze ...

Omgevingsvisie tussen economie en maatschappij

11 juli 2016 | Sinds de crisis van 2009 is het wankele bouwwerk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland als een kaartenhuis in elkaar gezakt. De kraters die dit heeft geslagen zullen nog ...

Een goede beslissing neem je niet alleen

23 mei 2016 | Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen. Een traject dat veel energie heeft gekost en opgebracht, bij ons en alle betrokkenen. Want ...

Hellendoorn Natuurlijk Avontuurlijk

26 april 2016 | Een pakkende titel die spontaan opkwam toen we bezig waren met onze nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Uit de gesprekken kwam steeds naar voren dat het goed is te focussen op ...

Een omgevingsvisie zonder cultuur?

29 april 2016 | Nog niet eens zo heel lang geleden waren cultuur en ruimtelijke ordening onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cultuur was als vanzelfsprekend 'embedded' bij de wijze waarop een ...

Samen ontwerpen aan omgevingsvisies is leuk

5 april 2016 | Het opstellen van een omgevingsvisie is één van de ruimtelijke processen waar je mensen bij wilt betrekken. Steeds meer overheden weten dat het maken van ruimtelijk beleid niet ...

Social Design en de Omgevingswet

7 maart 2016 | De achterliggende jaren waarin flink bezuinigd werd op overheidsuitgaven heb ik op een bepaalde manier als inspirerend ervaren. Termen als doe-democratie, participatiesamenleving ...

Utrechtse aanpak naar een omgevingsvisie

22 februari 2016 | Tal van gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk werken, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, op dit moment hard aan een omgevingsvisie. Ook Utrecht erkent de ...

De omgevingsvisie als verhaal van de stad

26-01-2016 | De komst van de Omgevingswet wordt in Nederland als een feestje gevierd. Straks zijn we eindelijk verlost van al die sectorale plannen, is er meer ruimte voor maatwerk en ...

Omgevingswet en ‘kwaliteit’: twee aspecten

11 november 2014 | Het Genootschap waarvoor ik werk werd opgericht in 1925 met als doelstelling: de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. Nu zeggen we: zorgen dat ...

Een lemen reus met oude voeten

18 november 2013 Van spaarpot tot derivaat Nadat de internationale crisis in 2008 was uitgebroken werd al snel duidelijk dat vastgoedspeculatie daarvan de aanleiding was geweest. Na bankiers ...

Conflict achter de regels

17 november 2013 | De regels in de gebiedsontwikkelingen liggen onder vuur. De ruimtelijke ordeningsregels worden als te star ervaren, en als ongeschikt voor ‘de nieuwe werkelijkheid’. Het ...

Uitdagingen en oplossingen

15 november 2013 | Vanuit gemeenten en marktpartijen is sprake van een sterke wens om te komen tot oplossingen voor de huidige uitdagingen in de publieke en private vastgoedportefeuilles. Deze ...

Spannende tijden in Ulrum

8 november 2013 |De bewoners van Ulrum gaan samen met gemeente De Marne, woonstichting Wierden en Borgen, de provincie Groningen en vele andere partijen aan de slag met de inrichting en de ...

Recht en risico

31 oktober 2013 | In 2008 wilde ik met twee collega’s een nieuw bureau oprichten. Tijdens brainstormsessies over ons ondernemingsplan bleven toepasselijke namen de revue passeren. De ene ...

Radicale verschuivingen

9 oktober 2013 | Enkele weken geleden verraste Rijksbouwmeester Frits van Dongen ons met de uitspraak in Nieuwsuur en in het Financieel Dagblad dat Nederland is uitgebouwd, dat er geen nieuwe ...

CATCH 22

7 oktober 2013 | Er kwam een vrouw bij de gemeente. Zij  had naast haar woning in een Drents dorp een huis kunnen kopen dat tot voor kort dienst deed als kantoor. Hier wilde zij zorg op maat aan ...

Omgevingsrecht

1 oktober 2013 | Het is altijd interessant om te onderzoeken of wetgeving ook echt zaken doet veranderen, of veranderende wetgeving ook gedrag doet veranderen. Wetgeving heeft altijd de ...

De ontwerper ontregelt

1 oktober 2013 | Voor ontwerpers is het perspectief allerminst florissant. Steeds meer vakgenoten verlaten het beroep en volgens brancheorganisaties is deze exodus nog niet ten einde. Toch lijken