Nationale Enquête Advisering Omgevingskwaliteit

De Nationale Enquête Advisering Omgevingskwaliteit onderzoekt de stand van de interdisciplinaire kwaliteitsadvisering in Nederland. De enquête moet informatie en kennis opleveren over de manier ...

Erfgoed in de Omgevingswet, hoe doe je dat?

Enkele tientallen gemeenten hebben inmiddels een omgevingsvisie vastgesteld, veel gemeenten zijn nog bezig met het inrichten van hun omgevingsvisie. Erfgoed gaat onderdeel uitmaken van de ...

Hoe burgerparticipatie beter te organiseren

Interview met Michiel Stapper Het was een opvallende Tweet van de Universiteit van Amsterdam in november 2020. De kop ‘Burgerparticipatie dient vooral ontwikkelaars en bevoorrechte burgers’ ...

Veenweide Atelier Friesland

Kan de nieuwe Omgevingswet toereikend zijn voor urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap? Hoe gaan de provincies straks om met de ...

Omgevingswet als hoop en verlangen

Peter van Rooy In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere ...

Cultureel erfgoed en de omgevingsvisie

Harrie Maas 'Nog heel ver weg'. Dat hoor je maar al te vaak als het gaat over de Omgevingswet. Toch is achterover leunen een volstrekte verkeerde houding. Daar ga je namelijk pijn van ...

Aan tafel!

Jorien Kranendijk Hoe draag je vanuit je vak bij aan een integraal instrument als de omgevingsvisie? Het begint met weten wat je wilt. Je draait je hoofd 360 graden en zet vervolgens je ...

Overheidssturing om op koers te blijven

Marion Nieuwenhuijzen In de Omgevingsvisie 2016, koers voor Sittard-Geleen, hebben we de richting bepaald voor de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente. Op dat moment vielen alle ...

Afwijken van de gebaande paden

Janine Hogeman In de gemeente Noordenveld hebben we sinds februari van dit jaar een Omgevingsvisie. Een extra groen blokje op de landelijke kaart van mijnOmgevingsvisie.nl. Niet de eerste, ...

Kans voor open doel

Jeroen Niemans Er ligt een bal voor open doel. Bijna alle gemeenten in ons land werken aan een omgevingsvisie. Het kaartje op deze website dat al deze gemeenten in kaart brengt verschiet van ...

Atelier Zwolle-Zuid

De gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek blijven over toekomstige opgaven in Zwolle-Zuid. Daarom heeft de gemeente met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een ontwerpatelier ...

Lange termijn visie, korte termijn aanpak

Jeffrey Braun Na maanden vol frustrerende sessies is het concept voor een nieuwe dienst tot in detail uitgewerkt en hogerop in de hiërarchie keurt men het na talloze revisies eindelijk goed. ...

Kansen Omgevingsvisie voor bewoners

Laurens Boodt en Elisabeth Boersma Vorig jaar oktober zijn wij geselecteerd voor het Atelier Omgevingsvisie Weststellingwerf van Atelier ZZ, een project van Architectuur Lokaal. De centrale ...

Afwijken van de omgevingsvisie

Jelger Moraal In de Omgevingswet is de structuurvisie omgetoverd naar de ‘omgevingsvisie’. Opmerkelijk daarbij is dat in eerste instantie, bij de totstandkoming van de Omgevingswet, de ...

Atelier Omgevingsvisie Fryslân

In de zomer van 2016 trokken de ontwerpers van Atelier ZZ door Fryslân: van Wolvega naar Dokkum en van Franeker naar Drachten, om te eindigen in Bolsward. De pop-up kantoren die de provincie er ...

Gaat Nederland het merken?

Paul de Bruijn De nieuwe Omgevingswet beoogt meer integraliteit, vereenvoudiging, meer duurzaamheid, meer regionale speelruimte en het combineren van 'zekerheid en dynamiek'. Een ambitieuze ...

Omgevingsvisie tussen economie en maatschappij

Nynke Schaaf Sinds de crisis van 2009 is het wankele bouwwerk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland als een kaartenhuis in elkaar gezakt. De kraters die dit heeft geslagen zullen nog ...

Een goede beslissing neem je niet alleen

Zoraida Schuitema Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen. Een traject dat veel energie heeft gekost en opgebracht, bij ons en alle ...

Hellendoorn Natuurlijk Avontuurlijk

Thomas Walder Een pakkende titel die spontaan opkwam toen we bezig waren met onze nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Uit de gesprekken kwam steeds naar voren dat het goed is te focussen op ...

Een omgevingsvisie zonder cultuur?

Hans Venhuizen Nog niet eens zo heel lang geleden waren cultuur en ruimtelijke ordening onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cultuur was als vanzelfsprekend 'embedded' bij de wijze waarop ...

Samen ontwerpen aan omgevingsvisies is leuk

Nancy Arkema en Pauline van den Broeke Het opstellen van een omgevingsvisie is één van de ruimtelijke processen waar je mensen bij wilt betrekken. Steeds meer overheden weten dat het maken ...

Social Design en de Omgevingswet

André Schaminée De achterliggende jaren waarin flink bezuinigd werd op overheidsuitgaven heb ik op een bepaalde manier als inspirerend ervaren. Termen als doe-democratie, ...

Utrechtse aanpak naar een omgevingsvisie

Robbin Knuivers en Martine van Rijn Tal van gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk werken, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, op dit moment hard aan een omgevingsvisie. Ook ...

De omgevingsvisie als verhaal van de stad

Frans Soeterbroek De komst van de Omgevingswet wordt in Nederland als een feestje gevierd. Straks zijn we eindelijk verlost van al die sectorale plannen, is er meer ruimte voor maatwerk en ...

Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Hoe kun je als gemeente op een verfrissende manier nadenken over ambities in de nieuwe omgevingsvisie? In Weststellingwerf werd hiermee geëxperimenteerd door ontwerpers en bewoners samen te ...

Atelier De Egyptische Poort, gemeente Bladel

De gemeente Bladel zette samen met Architectuur Lokaal het Ontwerpatelier Egyptische Poort op om te komen tot een visie op de mogelijke ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort. In een ...

Omgevingswet en ‘kwaliteit’: twee aspecten

Dirk Baalman Het Genootschap waarvoor ik werk werd opgericht in 1925 met als doelstelling: de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. Nu zeggen we: zorgen dat er ...

Een lemen reus met oude voeten

Nanne de Ru Van spaarpot tot derivaat Nadat de internationale crisis in 2008 was uitgebroken werd al snel duidelijk dat vastgoedspeculatie daarvan de aanleiding was geweest. Na bankiers ...

Conflict achter de regels

Leonie Janssen-Jansen De regels in de gebiedsontwikkelingen liggen onder vuur. De ruimtelijke ordeningsregels worden als te star ervaren, en als ongeschikt voor ‘de nieuwe werkelijkheid’. Het ...

Uitdagingen en oplossingen

Paula Kemp Vanuit gemeenten en marktpartijen is sprake van een sterke wens om te komen tot oplossingen voor de huidige uitdagingen in de publieke en private vastgoedportefeuilles. Deze ...

Spannende tijden in Ulrum

Petra de Braal De bewoners van Ulrum gaan samen met gemeente De Marne, woonstichting Wierden en Borgen, de provincie Groningen en vele andere partijen aan de slag met de inrichting en de ...

Recht en risico

Tom Frantzen In 2008 wilde ik met twee collega’s een nieuw bureau oprichten. Tijdens brainstormsessies over ons ondernemingsplan bleven toepasselijke namen de revue passeren. De ene ...

Radicale verschuivingen

Wouter Vanstiphout Enkele weken geleden verraste Rijksbouwmeester Frits van Dongen ons met de uitspraak in Nieuwsuur en in het Financieel Dagblad dat Nederland is uitgebouwd, dat er geen ...

CATCH 22

Edwin Oostmeijer Er kwam een vrouw bij de gemeente. Zij  had naast haar woning in een Drents dorp een huis kunnen kopen dat tot voor kort dienst deed als kantoor. Hier wilde zij zorg op maat ...

Omgevingsrecht

Hans van Brummen Het is altijd interessant om te onderzoeken of wetgeving ook echt zaken doet veranderen, of veranderende wetgeving ook gedrag doet veranderen. Wetgeving heeft altijd de ...

De ontwerper ontregelt

Tom Bergevoet Voor ontwerpers is het perspectief allerminst florissant. Steeds meer vakgenoten verlaten het beroep en volgens brancheorganisaties is deze exodus nog niet ten einde. Toch ...