omgevingsvisies

Omgevingsvisie gemeente Reusel-De Mierden

Op 22 mei 2018 heeft gemeente Reusel-De Mierden haar omgevingsvisie vastgesteld. De gemeente ligt in de Brabantse Kempen, aan de grens met België, en is in 1997 ontstaan uit samenvoeging van de dorpen Lage Mierde, Hooge Mierde, Hulsel en Reusel. …

Omgevingsvisie gemeente Reusel-De Mierden Read More »

Omgevingsvisie gemeente Zwolle

Op 30 oktober 2017 heeft gemeente Zwolle deel 1 van de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030′ vastgesteld. Zwolle, hoofdstad van de provincie Overijssel, ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht en is via het Zwolle-IJsselkanaal verbonden met …

Omgevingsvisie gemeente Zwolle Read More »

Omgevingsvisie gemeente Bunnik, met Houten en Wijk bij Duurstede

De gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede stelden gezamenlijk een omgevingsvisie voor het buitengebied op: de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied. De visie werd in de resp. gemeenten vastgesteld op 30 en 21 maart en op 18 april 2017. Enkele gebieden, …

Omgevingsvisie gemeente Bunnik, met Houten en Wijk bij Duurstede Read More »

Omgevingsvisie gemeente Oirschot

Op 26 september 2017 heeft de gemeente Oirschot haar Omgevingsvisie vastgesteld. Oirschot ligt in de Noord-Brabantse Kempen en telt 18.723 inwoners (1 januari 2020). De omgevingsvisie In het voortraject naar de omgevingsvisie heeft de gemeente Oirschot verschillende strategische beleidsdocumenten opgesteld, …

Omgevingsvisie gemeente Oirschot Read More »

Omgevingsvisie gemeente Leusden

De Utrechtse gemeente Leusden ligt deels (aan de westzijde) op de hellingen van de Utrechtse Heuvelrug, met bos en heidevelden, en deels (oostelijk) in de Gelderse Vallei met vooral landbouwgrond. Naast het dorp Leusden maken ook de dorpen Achterveld, Leusden-Zuid …

Omgevingsvisie gemeente Leusden Read More »

Deze pagina van MijnOmgevingsvisie.nl biedt een overzicht van omgevingsvisies die zijn vastgesteld in de Nederlandse gemeenten, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro.

Bij elke visie op deze pagina wordt een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven. De focus ligt op de inhoud van de omgevingsvisies en niet op juridische aspecten. De visies bieden inzicht in ambities van de gemeenten bij de invulling van het publieke opdrachtgeverschap in de gedecentraliseerde context van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Op de Omgevingsvisiekaart van Nederland is te zien, in welke gemeenten visies zijn vastgesteld: soms is er een overkoepelende visie voor de hele gemeente, soms is er één visie vastgesteld voor meerdere gemeenten, en sommigen gemeenten hebben meerdere visies vastgesteld binnen hun grondgebied.