Zwijndrecht

Op 22 september 2020 heeft de gemeente Zwijndrecht de ‘Omgevingsvisie gemeente Zwijndrecht’ vastgesteld. Zwijndrecht is een plaats en gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 44.741 inwoners (31 januari 2022). Sinds 2003 maakt ook de voormalige gemeente Heerjansdam deel uit van de gemeente Zwijndrecht. De gemeente werkt samen met enkele buurgemeenten in het regioverband Drechtsteden.

De omgevingsvisie van Zwijndrecht is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2022

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.