Zoetermeer

Op 31 januari 2022 heeft de gemeente Zoetermeer de omgevingsvisie ‘Zoetermeer 2040’ vastgesteld. Zoetermeer is een gemeente en stad in de provincie Zuid-Holland. Zoetermeer maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en heeft 125.867 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Zoetermeer is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.