Wormerland

Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Wormerland vastgesteld. Wormerland is een gemeente in de Zaanstreek in de provincie Noord-Holland. De gemeente Wormerland ontstond in 1991 door de samenvoeging van de gemeenten Jisp, Wijdewormer en Wormer. De gemeente heeft 16.403 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Wormerland is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 23 juni 2022

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.