Urk

Op 16 december 2021 heeft de gemeente Urk de Omgevingsvisie Urk vastgesteld. Urk is een voormalig eiland en huidige gemeente in de provincie Flevoland. Tot het gereedkomen in 1939 van de dijk die Urk met Lemmer verbond, was Urk een eiland in het IJsselmeer, de voormalige (tot de afwerking van de Afsluitdijk (1932) Zuiderzee. In 1942 werd de Noordoostpolder drooggemalen. Urk heeft 21.467 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Urk is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.