Stichtse Vecht

Op 12 januari 2022 heeft de gemeente Stichtse Vecht de ‘Omgevingsvisie Stichtse Vecht. ’t Beste van twee werelden’ vastgesteld. De gemeente is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. De gemeente omvat verscheidene dorpen en buurtschappen met als grootste Maarssenbroek, Maarssen-Dorp, Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht. Stichtse Vecht ligt in de provincie Utrecht en heeft ruim 64.000 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Stichtse Vecht is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.