Son en Breugel

Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie OOg op een zonnige toekomst. Omgevingsvisie Son en Breugel’ vastgesteld. De gemeente bestaat uit de kerkdorpen Son en Breugel die op korte afstand tegenover elkaar aan de Dommel liggen. Son en Breugel is een gemeente in de provincie Noord-Brabant en heeft 17.773 inwoners (31 januari 2022). De gemeente Son en Breugel maakt deel uit van de Metropoolregio Eindhoven.

De omgevingsvisie Son en Breugel is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.