Smallingerland

Op 1 maart 2022 heeft de gemeente Smallingerland de Omgevingsvisie Smallingerland vastgesteld. De gemeente Smallingerland telt veertien officiële kernen: Oudega, Opeinde, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Rottevalle, Houtigehage, De Wilgen, Nijega, De Tike, De Veenhoop, Kortehemmen, Goëngahuizen, Smalle Ee. Smallingerland ligt in de provincie Friesland met als hoofdplaats Drachten en heeft 55.863 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Smallingerland is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.