Bladel

Op 20 september 2018 heeft de gemeente Bladel de ‘Omgevingsvisie 1.1’ vastgesteld. De gemeente ligt in de provincie Noord-Brabant en bestaat naast Bladel uit de kernen Casteren, Hapert, Dalem, Hoogeloon en Netersel. De gemeente heeft 20.395 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De ‘Omgevingsvisie 1.1’ van de gemeente Bladel opent met de melding dat deze visie een tussenstap is naar een volwaardige en complete omgevingsvisie voor de gemeente.

In deze versie is het plattelandsbeleid van Bladel opgenomen, dat voorheen beschreven stond in de Plattelandsnota 2013. Evaluatie en hernieuwing van het plattelandsbeleid heeft geresulteerd in de Omgevingsvisie 1.0. Vanuit het Coalitieakkoord van 2018 ontstond de wens om wijzigingen aan te brengen. Deze zijn opgenomen in de Omgevingsvisie 1.1. Dit zal ook met ander beleid plaats gaan vinden. Dat houdt in, dat er telkens een nieuwe geconsolideerde versie (met een nieuwe versie-aanduiding) door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dit zal de gemeente blijven doen, totdat de visie uiteindelijk volledig is.

De gemeente benadrukt, dat met deze werkwijze de vorm van deze visie nog flexibel is en gaandeweg kan worden aangepast aan nieuwe inzichten en ervaringen. De gemeente is van mening dat dit de ontwikkeling van een integraal, efficiënt en praktisch beleid ten goede komt. Omdat de visie een tussenstap is, beperkt deze zich tot drie thema’s: 1. Milieu en Leefomgeving; 2. Economische activiteiten en 3. Mens en Maatschappij. Met de visie beoogt de gemeente duidelijkheid te geven in haar ambitie en bijbehorende uitgangspunten.

Omgevingskwaliteit
In de visie wordt omgevingskwaliteit niet als zodanig benoemd. Wel wordt vermeld dat veehouderijen goed dienen te worden ingepast in de omgeving. Bij te verlenen vergunningen zal een goede landschappelijke inpassing als voorwaarde worden meegenomen.

Participatie

In de visie is niet terug te vinden of, en hoe participatie op de onderwerpen heeft plaatsgevonden.

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.