Lisse

Op 28 januari 2022 heeft de gemeente Lisse de Omgevingsvisie Lisse 2040 vastgesteld. Lisse is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 23.000 inwoners (31 januari 2022). Binnen de gemeentegrenzen liggen de buurtschappen genaamd De Engel en Halfweg. De gehele gemeente ligt in de Bollenstreek.

De omgevingsvisie van Lisse is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.