Lelystad

Op 22 juni 2021 heeft de gemeente Lelystad de Omgevingsvisie Lelystad 2040 vastgesteld. Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland en sinds 1980 een gemeente. Lelystad telt 81.208 inwoners (31 januari 2022).

 De omgevingsvisie van Lelystad is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.