Leeuwarden

Op 22 december 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Omgevingsvisie Gemeente Leeuwarden. Vergroenen, Verbinden, Verwaarden’ vastgesteld. Leeuwarden is de hoofdstad van de provincie Friesland. De gemeente telt met ingang van 1 januari 2018 36 officiële kernen, waarvan de stad Leeuwarden verreweg de grootste is. Per die datum werd de gemeente Leeuwarden opgeheven en per dezelfde datum werd een nieuwe gemeente Leeuwarden ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de opgeheven gemeente Leeuwarden, uitgebreid met het grondgebied van de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van het grondgebied van de gemeente Littenseradeel. De gemeente heeft 125.542 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Leeuwarden is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 27 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.