Landsingerland

Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Landsingerland, verbonden, vindingrijk en gezond vastgesteld. Lansingerland is een gemeente die op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de provincie Zuid-Holland. De gemeente heeft 64.129 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Landsingerland is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 23 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.