Hoorn

Op 15 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hoorn vastgesteld. Hoorn ligt in de regio West-Friesland, in de provincie Noord-Holland. De gemeente heeft 74.331 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Hoorn is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 23 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.