Hattem

Op 7 maart heeft de gemeente Hattem de omgevingsvisie ‘Duurzaam Hattem de vitale Hanzestad tussen Veluwe en IJssel’ vastgesteld. Hattem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland en telt 12.304 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Hattem is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.