Duiven

Op 15 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Duiven vastgesteld. Duiven is een gemeente in de provincie Gelderland en vormt samen met de gebieden van de gemeenten Zevenaar en Westervoort de streek De Liemers. De gemeente heeft 24.958 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Duiven is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 23 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.