Diemen

Op 27 januari 2022 heeft de gemeente Diemen de Omgevingsvisie Diemen 2040 vastgesteld. Diemen is een plaats en gemeente in de provincie Noord-Holland. Binnen de gemeentegrenzen liggen naast de hoofdplaats Diemen en Oud-Diemen ook nog de buurtschappen Over-Diemen en Stammerdijk. Diemen maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. De gemeente telt 31.762 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie van Diemen is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.